TARTALOMC

Cratylus

KratuloV Heraclitus tanítványa, tanítója Platónak, ki az ő tiszteletére egy hasonló czímű dialogust írt, melyben a nyelv eredetét és lényegét kutatja, illetőleg az ezen kérésre vonatkozó jusiV és JesiV-beli theoriákat birálja, bizonyos tekintetben igazat adva mind a két felfogásnak. Plato Cratylusa nemcsak az első rendszeres nyelvtudományi munka a görögöknél, hanem általában véve az ókori nyelvphilosophia leggenialisabb terméke. Túlmerész etymologiáival szemben kiváló előnyei a következők: 1) helyesen ítéli meg a jusiV és JesiV theoriáját; 2) van fogalma az idők folyamában előálló hangváltozásról; 3) egyenlő ranguaknak tekinti a barbar nyelveket a göröggel a nyelvtudományi kutatás szempontjából;4) alkalmazza a hangsymbolikus magyarázatot (r a mozgás, j, f, s,z a sziszegés kifejezői stb.).

P.V.