TARTALOMC

Crispinus.

– 1. Stoikus erkölcsprédikátor, a kit a horatiusi scholionok Plotius Cr.-nak hívnak, s a kit Horatius satiráiban ismételten (1, 1, 120. 3, 129. 4, 14. 2, 7, 45) kigúnyolt. – 2. Aegyptusi rabszolga, Domitianus császár kegyeltje. Juv. 1, 24, 4, 1. – 3. L. Quintii, B, 5–7.

L. M.