TARTALOMC

Critias

KritiaV, – 1. Dropides fia, Solon rokona, Callaeschrusnak, az ifjabb Critias atyjának és Plato nagyatyjának, Glauconnak atyja. – 2. Az ifjabb C., a leontinibeli Gorgias és Socrates tanítványa, kezdetben a demcoratia híve volt. 411-ben Phrynichus gyilkossági pörében ő indította a biróságot Phrynichus életének megvizsgálására, s ennek következtében a gyilkosság jogosságának kimondására. A következő éveket számkivetésben töltötte, előbb Thraciában, aztán Thessaliában; a democratia bukása után 404-ben azonban ismét Athenaeben szerepel, hol mint a harminczak egyike először Theramenesszel szövetkezett, ennek halála után pedig ő volt a testület legbefolyásosabb tagja, s kiméletlen szigorúsága miatt népszerűségét egészen elvesztette. A democratia helyreállítása alkalmával elesett a Thrasybulus elleni csatában. Nep. Thras. 2. Xen. Mem. 1, 2, 12. Hell. 2, 3, 36. 3, 2, 15 s köv. 24 s köv. 51 s köv. 4, 8, 19. C. egyike volt a korabeli Athenae leggazdagabb és legmíveltebb férfiainak. Számottevő költő és szónok is volt, de elegiáiból és tragoediáiból csak kis töredékek, beszédeiből pedig semmi sem maradt ránk. Plato nagyrabecsülte, gyakran említi dialogusaiban, egyiket pedig nevéről nevezte el. Töredékeit összegyüjtötte Bach N. (1827) és Bergk, poët. lyr. Graec. II. 4. kiad. p. 279. és kk.

GY. GY.