TARTALOMC

Crito

Kritwn. – 1. Socrates tanítványa, ki mesterét minden áron a börtönből megszabadítani iparkodott. Plato ismeretes dialogusában emléket emelt ragaszkodásának. Suidas szerint megírta Socrates védelmét. – 2. Aegaeből való pythagoreus, kinek egy peri pronoiaV kai agaJhV tuchV cz. töredékét ránk juttatta Stobaeus (III, 74. 75). – 3. Az újabb atticai comoedia egy költője, kitől négy darabnak a czíme maradt ránk (’AitwloV, Ejesioi, Messhnia, Filopragmwn) s azokból három töredék. Kock Com. Attic. fragm. III. 354 s. k. 1. – 4. Pieriai historikus. – 5. Naxusi historikus és csillagász. Erre és az előbbenire vonatk. l. Müller fragm. hist. Graec. IV. 373. l. – 6. Trajanus császár korabeli görög orvos, egy Kosmhtika czímű 4 könyvből álló mű szerzője. V. össze Friedländer Sittengesch. Roms I. 114, 1.

V. r.