TARTALOMC

Crumerum, A

lsó Pannoniában, a Duna jobb partján fekvő katonai állomás volt; az Itinerarium (246. l.) szerint 18 r. mérföldre feküdt Brigetiótól, a mai Nyerges Ujfalunál. Aquincumból két uton volt elérhető, a vörösvári völgyön át, csakhogy az Itinerarium (id. h. ) 26 r. mérföldnyi távolsága a két hely között kevés (a valóságban 31), s a Duna partján, merre az Itinerarium (266. l.) a távolságokat azonban csak Solváig (Esztergom) részletezi. Mommsen (CIL III p. 460) szerint a két út Crumerumban találkozott, Kiepert (Forma orbos antiqui XVII) térképén már Solvánál. A tabula Peutingerianán hiányzik Crumerum, hanem helyette18 r. mérföldre Brigetiótól Gardellaca áll. Crumerummal azonos lehet Curta (Kourta) is, mely Ptolemaeus dunaparti helyeinek felsorolásában (2, 15, 3) Solvára következik. Mommsen a három különböző formát iráshibából magyarázza (p. 460). Hogy Nyerges Ujfalu római telep volt, megerősítik leletei is, nevezetesen a feliratos kövek (CIL III 3662–3666), melyek közül kettő császárok tiszteletére készült, az egyik (3662) Commoduséra vagy Elagabaluséra, a másik (3664) Septimius Severuséra (198-ban). Mindkettőt a cohors V Lucensium et Gallacorum emelte (a 3662. számú annak egyik praefectusától való), a mi elegendő bizonyitéka annak, hogy Crumerum e segédcsapatnak volt táborhelye, mégpedig, mint Fröhlich R. hitte már Kr. u. 85 óta (Acumincum vidéke. Arch. Ért. 1892, 118. l.) A IV. században Crumerumban az equites promoti táboroztak. Not. Dign. Oc. XXXIII 30.

K. BÁ.