TARTALOMC

Ctesiphon.

– 1. ’O Kthsijwn, az anaphlystusi Leosthenes fia, athenaei államférfiú, a ki a chaeroneai csata után azt indítványozta, hogy Demosthenest nagy érdemeiért és önfeláldozásáért arany koszorúval tüntessék ki, a mit a macedoni párttól megvesztegetett Aeschines ellenzett. Az utóbbinak beszéde és Demosthenes diadalmas válasza (peri stejanou) ránk maradt. Plut. Demosth. 24. – 2. ’H Kthsijwn v. Kthsijwn, új perzsáúl Tiszifún, népies nevén Ták i Kiszrá, azaz Chosroës trónja, város a Tigris balpartján Seleuciával szemben, melynek mintegy külvárosa volt. Miután a rómaiak Seleuciát Kr. u. 165-ben elpusztították, C. lett Assyria tart. legjelentékenyebb városa, majd a parthus királyok téli székhelye. A középkor első századaiban a két várost Madainnak (a m. «városok») nevezték. A Kr. u. 9. században az Abbaszídák családjából származott kalifák a C.-ból vett építő anyagból Bagdad fővárosuknak vetették meg alapját. Ekkor D. végképen hanyatlásnak indult. Csak az arab korszakból maradt fenn néhány rom. – Strab. 16, 743, Pol. 5, 45. Proc. b. Pers. 2, 28. Jos. ant. 18, 2, 4. 9, 9. Ptol. 6, 1, 3, 8, 21, 4. Plin. n. h.6, 30. Amm. Marc. 24, 2. Spiegel. Erân. Alterthumskunde, I, 177. III gyakran, kivált 47. 140.

P. K.