TARTALOMC

Culex

(szúnyog), Vergiliusnak tulajdonított, de nem tőle, hanem valamely utánzójától (valószinüleg a Kr. u. 1. század második feléből) származó, comikus kisepos (epyllion), melynek versformája tökéletes ugyan, de szerkezete és nyelve rendkivül gyarló.

N. G.