TARTALOMC

Culpa

általában minden erkölcs- vagy törvénysértő cselekedet, szűkebb értelemben a kellő óvatosság elmulasztása ártó szándék (animus nocendi) nélkül. E meghatározásnak bűnfenyítő ügyekben a vétség megállapítására nézve volt nagy fontossága, a polgári törvénykezésben pedig azért, mert a c. kártérítés kötelezettségét vonta maga után.

CS. JÓ.