TARTALOMC

Cupa

nagyobb, bor vagy eczet megőrzésére szolgáló s mint a dolium vagy seria a pinczében levő agyagedény, néha hordó (214. á.). Vinum de cupa, Cic. Pis. 27, 67.

V. K.

214. Cupa.

214. Cupa.