TARTALOMC

Curiatii

alba-longai hármas ikertestvérek, a kiknek római rokonaikkal, a szintén hármas iker Horatius testvérekkel vivott harcza döntötte el Roma és Alba Longa viszályát. A harczban elesett 2 Horatius, de a megmaradt egy mind a 3 Curiatiust megölte. Liv.1, 24 sk. Dion. Hal. 3, 13–22. Egyikök, Attus Curiatius (Schol. Cic. Mil. p. 770 Or.), egy Horatius-leány jegyese volt. Liv. 1, 26. Ujabb kutatások szerint úgy a C. mint a Horatii név egyszerűen patriciust jelent, tehát a harczban patriciusok, nem közönséges emberek vettek részt s ezért emlékül oltárt is állítottak Janus Curiatiusnak, a patriciusok istenének (v. ö. Lydus de mens. 4, 1). Később volt Romában egy állítólag Alba longától származott patricius Curiatius család, a melyből P. Curiatius 453. Kr. e. consul, 452. decemvir volt (Liv. 3, 32. 33), de 401. Kr. e. egy Curiatius néptribunus (Liv. 5, 11 sk.), tehát plebejus. 138-ban Kr. e. C. Curiatus néptribunus börtönbe záratja a consulokat, mert katonaszabadítás dolgában vele ellenkeztek. Liv. ep. 55. Cic. legg. 3, 9, 20. Val. Max. 3, 7.3.

F. G.