TARTALOMD

Damalis, Bus

DamaliV, BouV (a mai Kerek Szaráj falu), hegyfok és helység Chalcedontól Északra, a thraciai Bosporus ázsiai partján. A modna szerint itt jutott partra Io, minek emlékére a chalcedoniak ércztehenet állítottak. Pol. 5, 43 2k. Arrian. ad Dion. Perieg. 140 Eustathiusnál. Itt temették el Chares athenaei hadvezér feleségét, Damalist.

SZ. I.