TARTALOMD

Damasus

Lusitaniából, 366–384-ig római püspök, behozta az epigrammát a keresztény költészetbe, síriratokat és épületekre való feliratokat költve és vésetve kőbe, hol részben napjainkig fennmaradtak. Példája buzdította Prudentiust a legendaköltészetre. – Irodalom: Opera, Migne, Patrol. lat. 13. Rade, d. Bischof von Rom, Freiburg 1882.

B. F.