TARTALOMD

Damianus

DamianoV, arabiai származású orvos, a ki a Kr. u. 3. században Kis Ázsiában a ciliciai Aegaeában folytatott orvosi gyakorlatot Cosmosszal (KosmaV) együtt. Mindketten igen buzgó keresztények voltak és a Diocletianus császár uralkodása alatt 303-ban történt nagy keresztényüldözés alkalmával hitükért vértanúhalállal múltak ki. Ezért későbben szentekké avattattak, és a Justinianus császár által tiszteletükre emelt templomba a betegeknek ezrei zarándokoltak el gyógyulást keresve. Midőn a sebészek első collegiuma 1260-ban Párisban megalakult, őket választotta védőszentekül, és ezen idő óta az orvosi és sebészi testületek védszentjeiként szerepeltek. Emléknapjuk september 27.

TI. M.