TARTALOMD

Damocles

DamoklhV, a syracusaei idősb Dionysius kegyencze. Ennek a D.-nek a nyakszirtje fölé a fényes uralkodói palotában a számára rendezett dús lakoma élvezete közben egy lószőrön lebegő meztelen kardot bocsáttatott alá az ura, Dionysius, a kit őt boldognak magasztalt azért, mert uralkodói fény és pompa közepette a föld összes javainak bőségét élvezte. Ezzel Dionysius azt akarta előtte jelképezni és vele megértetni, hogy fejedelmi fény, pompa és jólét, általában a földi szerencse összes javai felett folyvást oly veszedelem lebeg, a mely ezeket minden pillanatban megsemmisítheti. Cic. tusc. 5, 21, 61. 62. V. ö. Hor. od. 3, 1, 17. Pers. 3, 40. Amm. Marc. 92, 2.

ZS. B.