TARTALOMD

Damosia

(= dhmosia t. i. skhnh), a spartai király tábori sátora, mely a nép által neki adott fölszereléshez tartozott. E sátorban a királylyal együtt lakott és étkezett vezérkara a 6 polemarchus is, hogy velök bármikor haditanácsot tarthasson s ezért oi peri damosian néven nevezték őket. Ugyanebben táborozott továbbá 3 férfi a omoioi közül (l. ezt), a kik a király és polemarchusok mindennemű szükségletéről gondoskodtak. Xen. Hell. 4, 5, 8. 7, 4. 6, 4, 14.

D. I.