TARTALOMD

Dardanus.

– 1. ’O Dardanos, Zeusnak és Electrának fia, a trójaiaknak és (Aeneas) révén a rómaiaknak őse. Arcadiából, a hol született, Samothracéba, onnan viszont Phrygiába vándorol, az utóbbi helyen Teucer királytól egy darab földet kér, hogy rajta várost alapíthasson, és fölépíti Dardaniát. Első feleségével Chrysével hozományul kapja a palladiumot és az athenaei nagy isteneket, a kiknek tiszteletét elébb csak Samothracéban alapította meg, de eztán magával vitte Dardaniába, honnan viszont (utódainak révén) Trójába is elszármaztak. Második felesége Bate volt, Teucer leánya; ezzel nemzette Erichthoniust, Trosnak apját s a halandók leggazdagabbját. Il. 20, 215 skk. Némelyek szerint D. Cretából vagy Italiából, sőt épenséggel magának Trójának környékéről származott. Plut. Cam, 20. DardanidhkV Homerusnál D. unokája Priamus, Ilus és Anchises. A római-etruscus ősmonda szerint, melyet Vergilius is követ, D. Corynthus etruriai városból való, a hol mint Zeusnak és Electrának fia született. Van olyan hagyomány is, mely szerint D. magának Corythusnak alapítója, melyet egy az aboriginesek felett aratott győzelem emlékére épített. Verg. Aen. 3, 167. 7, 210. – 2. ’H DardanoV, város a Hellespontus partján, a hasonnevű hegyfok mellett, Abydustól délre. Közelében a peloponnesusi háborúban tengeri csata volt, mely az athenaeiekre nézve kedvezőleg dőlt el. Thuc. 8, 106 skk. Midőn a rómaiak Nagy Antiochsuszal békét kötöttek, a várost Ilionnal egyetemben kegyeletök jeléül szabadnak nyilvánították. Livius 38, 39. Ugyancsak itt fejezték be egy békekötéssel a Mithridates elleni első háborút.

L. M.