TARTALOMD

Daulis

DauliV, Daulia, város Phocisban; az Orchomenusból Delphibe vivő út mentén egy meredek, elszigetelten álló sziklaháton feküdt, cyclopsi falakkal emelkedő várral. A hagyomány ide helyezi a Tereusról, Procnéról és Philomeláról szóló mythust. Ov. met. 6, 424 s köv. Thucydides, a ki ezt (2, 29) említi, azt mondja, hogy épen e miatt sok költő a fülemilének h DauliaV nevet ad. A római irodalomban Catullus (65, 14) szintén Daulias, Seneca (Thyest. 275) pedig Daulis néven említi a fülemilét. Ez a város mindenesetre nagyon régtől fova állt; már Homerus is (Il. 2, 520) említi. A perzsa háborúban Xerxes elpusztította; később helyre állt, de a phocisi háború végén újból szétrombolták; de ismét felépült és fekvésénél fogva még a római korszakban is erős vár gyanánt szerepelt (Liv. 32, 18); m. Davlia falu. V. ö. Bursian Geographie v. Griechenl. 1, 159. 168.

ZS. B.