TARTALOMA

Agatharchus

AgaJarcoV, Eudemus fia, samusi festő, ki a 80–90. ol. közt. művészetével Aeschylusnak segítségére volt a szinpad berendezésében s ily irányú technikus iratot is szerkesztett (skhnograjia). Nagy jelentősége van a művészet történetében, a mennyiben a polygnotikus festészettel ellentétben a test és valóság optikus látszatával kötve le a figyelmet derekasan közreműködött a festészet ama fellendülésében, mely közvetetlen utána egy Apollodorust és Zeuxist szült. Vitruv. 7. praef. 11. Plut. Per. 13. Alcib. 16. Demosth. 31, 147. Andoc. c. Alc. 17. – Irod. Brunn. Gesch. d. griech. Künstler. Völkel-Müller, Archäol. Nachlass.

SZ. I.