TARTALOMD

Decoctor

a tékozlása folytán vagyonilag tönkrejutott ember, ki Romában megvetés tárgya volt s censori megrovásban is részesült. Az ilyen a lex Rosica értelmében a szinházban nem ülhetett a senatorok vagy lovagok sorában, hanem külön kijelölt helyen. Cic. Phil. 2, 18.

V. K.