TARTALOMD

Dekadoucoi

annak a tízes kormányzóbizottságnak tagjai, melyet a városbeli oligarchák a «harminczak» bukása után állítottak fel Lysander segítségével Athenaeben. Uralmuk csak átmeneti volt, Pausanias spartai király közbelépése következtében már nehány hónap mulva megszünt (403. boëdromion hó 12-én). Az amnestiába csak föltételesen foglalták be őket; igy hát ők is Eleusisba vonultak, s ott is maradtak a 401-i új harczig és amnestiáig. Xen. Hell. 2, 4, 24. Lys. Eratosth. 54.

GY. GY.