TARTALOMD

Delegatio

valamely összeg kifizettetése egy harmadik személy által, utalvány. L. Litterarum obligatio.

CS. JÓ.