TARTALOMD

Delos

DhloV, m. Mikra Díli, a Cyclas szigetek legkisebbike, Apollo és Artemis születéséről híres és szent hely; a költőknél következő neveit találjuk: Cynthia (KunJia). Ortygia (’Ortugia), Chlamydia (Clamudia), A gránitból álló főhegy neve Cynthus (KunJoV), az egyik patak neve Inopus (’InwpoV). A monda szerint Posidon a tengerből szigonya ütésével varázsolta elő a szigetet (innen a neve = látható), a mely ide-oda uszkált, míglen Apollo Myconus és Gyarus közt biztos helyet állapított meg neki. Corinthus földúlása után (146. Kr. e.) kedvező fekvése miatt általánosan ismert kereskedelmi helylyé lett, különösen rabszolgavásárok tartattak itt. Mérhetetlen sok kincs halmozódott föl itt, melyet csak a hely szent volta védett, a városnak nem lévén falai; azonban Menophanes, Mithridates vezére, egészen földúlta és kirabolta a várost, a melyet annak idején még a perzsák is megkiméltek. Hdt. 6, 96 sk. Cic. imp. Cn. Pomp. 18. A kikötő közelében a pompás Apollo-templom volt, a hol minden 5. évben ünnepi játékokat tartottak, melyeken a görög államok küldöttségekkel képviseltették magukat (Jewriai, a hajó: JewriV, a résztvevők: Jewroi, a vezető: arciJewroV). A sziget ion lakossága Codrus fiai alatt vándorolt be és 506-ban Kr. e. attikai cleruchusok gyarapították; itt volt 476 óta az attikai szövetség közös pénztára (Thuc. 1, 96), itt tartották a közös gyűléseket is, míglen 454 körül Athenae lett a szövetség székhelyévé. Plut. Arist. 25. Pericl. 12. – Mivel Delos szigetén nem volt szabad semmit sem eltemetni, a szomszédos Rhenis v. Rhenea (’RhniV, ’Rhneia, ma Megali Díli) szigetet használták erre a czélra. Ma a sziget egészen sivár, az épületmaradványok is mindjobban fogyófélben vannak, mert a szomszédban lakók építésre használták föl azokat. Strab. 10, 485 sk. 1883-ban ásták ki a színházat, azonkívül egy magánházat, a templom és egyéb épületek alapjait.

K. B.