TARTALOMD

Deljinia, ta

eredetileg engesztelő ünnep, melyet a monda szerint Theseus alapított; mielőtt ugyanis Cretába indult, a Delphinium nevű templomban Apollóhoz imádozott védelemért, s fehér gyapjúval körülfont olajágat tett az oltárra. Az ünnepről csak annyit tudunk, hogy a hajózás megkezdésekor, Munychion (április-május) havának 6. napján hajadonok vonultak a Delphiniumba, hol Apollóhoz és Artemishez imádkoztak. Plut. Thes. 18. Paus. 1, 19, 1.

G. J.