TARTALOMD

Delubrum

eredetileg az a hely, hol az áldozást megelőző tisztulás történt (v. ö. luere); később általában a szentély, a templom hajója, hol az isten szobra és oltára állott. A régiek sokfélekép magyarázták e szót. Macrob. sat. 3, 4, 1.

G. J.