TARTALOMD

Demetrias

DhmhtriaV, jól megerősített város Thessalia Phithotis tartományában, a pagassaei tengeröböl legbensőbb szögletében, melyet Kr. e. 290 táján Demetrius Poliorcetes alapított több helység (Neles, Pagasse, Iolcus stb.) egyesítésével. A macedoni királyoknak többször székhelye lévén, kedvező helyzeténél fogva élénk kereskedővárossá fejlődött s egyikévé lőn Görögország három fő kikötőjének (pedai ’Ellmnikai); róla a pagausaei öblöt Livius (28, 5) sinus Demetriacusnak is nevezi. Liv. 32, 37. 35, 31. 39, 23. Pol. 17, 11. Strab. 9, 436. Itt kötött ki Antiochus a rómaiakkal való háborújakor.

SZ. I.