TARTALOMD

Dhmioprata

magánosoknak az állampénztár javára elkobzott és eladott javai. Az elkobzáshoz szükséges (becslésen alapuló) jegyzéket (apograjh, l. o.) a dhmarcoV-ok (l. dhmoi alatt), vagy néha a tizenegyek, vagy külön biztosok (zhthtai, sullogeiV), vagy magánemberek is készíthették: de jelentést kellett róluk tenni az első (kuria) népgyűlésen, hogy a lefoglalt javakra való esetleges igényeit más is érvényesíthesse. A jegyzék alapján az elkobzást és az elárúsítást aztán a pwlhtai nevű tisztviselők hajtották végre. A javak elkobzása mint önálló büntetés nem igen szerepelt; de más büntetések (számkivetés, jugh; halál, JanatoV; jogvesztés, atimia; rabszolgaságra adás) mellett, mint mellékbüntetés, kivált az ochlocratia idején, gyakran előfordúlt Athenaeben, s a peloponnesusi háború vége felé főmódja volt a kiürült állampénztár megtöltésének. Kivált gazdag zsellér (metoikoV) ellen szerették alkalmazni, ha azzal vádolhatták, hogy jogtalanúl a polgárok sorába lopózott (grajh xeniaV), vagy nem fizette pontosan a fejadót (metoikion).

GY. GY.