TARTALOMD

Demochares

DhmocarhV, Demosthenes szónok nőtestvérének fia; nemes lelkű, hazafias érzületű férfiú (Pol. 12, 13 sk.) és Athenaenek egyik legkiválóbb polgára. Nagybátyja hatása alatt s ennek eszmekörében nevekedett fel, sőt kiképzését is ettől nyerte. Demosthenes elhunyta után D. volt az, a ki a leghevesebben küzdött a macedoni párt ellen. Plut. Demosth. 21. Demetr. 24. Demetrius Poliorcetes befolyása (Kr. e. 307), a ki Athenaeben a democratiát visszaállította, őt hazájában hatalomra segítette, de nem sokára (Kr. e. 303) menekülnie kellett. Visszatért azonban Kr. e. 298-ban és szülővárosát, a melynek Demetrius ismét gyámolítására volt, megerősítette s ennek helyzetét mindenképen igyekezett biztosítani. Macedonia és Aegyptus királyaihoz Athenae több izben küldte követségbe. A közigazgatás javítása és a pénzügyek rendezése által hazájának jelentékeny szolgálatot tett. Meghalt Kr. e. 280 körül. A saját kora eseményeit tárgyazó, kb. 21 könyvre terjedő történeti műve nem maradt korunkra. Plut. Demosth. 30. Cic. Brut. 83, 286. V. ö. Müller. fragm. histor. Graec. 2, 445 sk.

ZS. B.