TARTALOMD

Demonax

DhmwnaV, stoikus bölcselő, szül. 90 körül Kr. u. Cyprusban. Azt vallotta, hogy a boldogság a kevéssel beérésben, az önmegtagadásban, a földi javak megvetésében rejlik, mert csakis e tulajdonok szerzik meg a lélek nyugalmát. Nagy kort ért, és önkéntes éhhalállal múlt ki. Közköltségen temették el az atheaneiek, kik nagyra becsülték. Benső barátja volt Lucianusnak, ki róla nevezte el egyik művét.

F. E.