TARTALOMD

Dhuopimtoi

a polgárok sorába ujonnan felvett polgárok. A felvétel legtöbb államban (kivált Spartában) igen nehéz volt. Athenaeben is régebben csak különös hazafiúi érdemek esetén volt szabad indítványozni (Demosth. in Neaer. 89, 1375) két egymás után következő népgyűlésen; a határozathozatalhoz pedig a nomoV ep’ andri (l. Ekklhsia, I, 3) értelmében 6000 polgár titkos szavazata volt szükséges, s a határozat egy évig, mint törvényellenes, megtámadható volt (lrajh paranomwn, l. Ekkhsia, I, 1). Az új polgárokat abba a phylébe, demosba és phratriába vették fel, a melyet maguk választottak. Jogok teknitetében egyenlők voltak a régi polgárokkal, csak a vallásos hivatalok voltak elzárva előlük; de utódaik elől azok sem.

GY. GY.