TARTALOMD

Demosthenes Philalethes

DhmosJenhV FilalhJhV, Herophilus követőihez tartozó görög orvosíró az 1. században Kr. u., a ki a Syriában levő Laodiceában virágzott orvosi iskolának volt a vezetője. Művei közül az ókori írók gyakran idézték a következőket: a) egy három könyvből álló értekezését a pulsusról; b) egy szemészeti művét, mely a középkor végéig nagy becsben állott; c) egy gyermekgyógyászati értekezését, mely a «Corpus Hippocraticum»-ban foglaltakon kívül az egyetlen hasonló tárgyú szakmunka, melyet az ókorból ismerünk. Töredékekben fennmaradt műveit Kühn adta ki «Additamenta ad elenchum medicorum veterum a J. A. Fabricio in biblioth. Graecae vol. XIII exhibitum» Gal. De diff. puls. 4. Oribas. Synops. 8, 42. 43.

TI. M.