TARTALOMD

Denunciatio

kihirdetés, értesítés. Jogi nyelven: 1) polgári keresetekben a vádlott értesítése a vádló részéről az ellene emelt vád felől (Cic. Caec. 32), a felek magánmeggyezése a törvény előtti megjelenésre nézve, tanúk törvény elé hívása vallomástétel végett, később (M. Aurelius) a vádlott bírói megidézése; 2) főbenjáró vétség bejelentése (nem accusatio), melyre a bűnnyomozás következett.

CS. JÓ.