TARTALOMD

Depontani

más néven Argei (= őszek) v. sexagenarii (= aggok) volt a neve azoknak a kákából csinált emberalakoknak, melyeket évenkint május 15-kén valószínűleg ősrégi emberáldozatok helyett pontifixek s Vestalisok a pons subliciusról a Tiberisbe dobtak. A depontani elnevezést később, mikor a centuriákat hidakon (pontes) át bocsátották szavazásra, alkalmazták tréfásan a sexagenariire, vagyis azon aggastyánokra is, a kik már a hatvan évet elérték, ezen mókázó szólásmóddal együtt: «sexagenarios de ponte!» innen eredt az a ferde nézet, mintha a sexagenarii a katonai kötelezettséggel a szavazatjogtól is elestek volna. Cic. Rosc. Am. 35, 100. L. Argei. Wagner, quaeritur quid sit sexagenarium de ponte. Lüneburg, 1831. Liebrecht, die Argei (Philol. 24, 26).

CS. JÓ.