TARTALOMD

Deportatio

a császársággal divatba jött módja a számkivetésnek, mely civitas- és vagyonvesztéssel volt összekötve s a tartózkodáshely (sziget v. város) határozott kijelölésével. Lényegében véve tehát nem más, mint a korábbi aquae et ignis interdictio.

CS. JÓ.