TARTALOMD

Designator

dissignator. – 1. Hivatalnok, a ki a színházban a nézőnek a helyet megmutatta és oda vezette. Plaut. Poen. prol. 19. – 2. Temetési szertartások rendezője, a ki mellé lictort és accensust is adtak, hogy a rendet fenntarthassa. Hor. ep. 1, 7, 6. Sen. benef. 6, 38, 4. – 3. A circusi játékok felügyelője, a ki egyszersmind a győzőknek kiosztotta a jutalmakat. Ulp. Dig. 3, 2, 4.

SZ. GY.