TARTALOMD

Desultores

apobatai, 1) lovasok, a kik lóverseny alkalmával a czél közelében leugrottak lovaikról s a kantárt tartva szaladtak lovuk mellett a czélig. Olympiában s Athenaeben a Panathenaeákon volt divatban. Pauss. 5, 5, 2; 2) oly harczosok, a kik két lovat vittek magukkal s harcz közben teljes fegyverzetben ugrottak át fáradt lovukról a másikra. Liv. 35, 28.

H. Ö.