TARTALOMD

Diadicasia

athenaei terminus kivált (de nem kizárólag) a magán pörökben előforduló pörforma számára: igénypör vagy elsőbbségi pör. Akkor jött létre, ha két vagy több fél közül mindegyik azt vitatta, hogy valamire (tárgyra vagy hivatalra) több joga van, mint a másiknak, vagy valami teherviselésre (l. Leitourgia) kevésbbé köteles, mint a másik. Ide tartoztak az archon vagy a basileus pörvezetősége alá tartozó pörök közül: a choregia elvállalására és a többi rendes liturgiákra vonatkozó pörök; az archol pörvezetősége alá tartozó pörök közül: a gyámságra, örökségre, örökös leányokra (eticlhroi) vonatkozó igénypörök; a basileus pörvezetősége alá tartozó d. ierwsunhV és gerwn (papi állás és papi jövedelmek ügyében való igénypörök), a strategusok vezetése alá tartozó pörök a proeisjora és a trierarchia elvállalása ügyében. V. ö. Államháztartás, I.

GY. GY.