TARTALOMD

Diagoras

DiagoraV. – 1. Hirneves görög athleta, Rhodus szigetén született. Pindarus 7. Olympionicéjében megénekelte; két fia is nagy hírnévre tett szert; ezek egy alkalommal Olympiában mint hieronicesek leszedték magukról a koszorúkat és édes atyjuknak a fejére tették, őt magát a nép örömrivalgása mellett vállukra emelték és körülhordozták; ekkor egy lacedaemoni ember e szavakat kiáltotta feléje: Halj meg Diagoras, mert a menyországot nem érheted el. Cic. tusc. 1, 46, 111. Calliclestől való szobra sokáig állott Olympiában. – 2. Teleclides fia, Melus szigetén született és szintén a Kr. e. 5. században élt. Többnyire Atheneben élt, hol mint fiatal költő dithyrambusokat és hymnusokat irt, később pedig Democritus nyomdokain haladva, az atomistikus bölcselettel foglalkozott. Mellékneve aiJeoV volt, mert a nép hitével ellentétbe helyezkedve, tagadta a hagyományos vallás isteneit és kigúnyolta a mysteriumokat. Az athenaeiek dijat tűztek ki fejére és megsemmisítették iratait. Aristoph. Aves 1073. Állítólag Corinthusban halt meg. Cic. n. d. 1, 1, 2. 23, 63. 42, 117. 3, 37, 89. Költői műveiből csak töredékeket ismerünk. Bergk. Poeët. lyr. Gr. 3, 562.

PR. J.