TARTALOMD

Diatreta vasa

többnyire tojásalakú poharak, melyeknek külső felülete hálóba van foglalva. A háló nehány millimeternyire eláll s az alaphoz pálczikák kötik. Talpuk nem lévén, a letevésnél mindig az a veszély forgott fenn, hogy a háló eltörik. Winckelmann (Werke III S. 293) nyomán az a nézet, hogy kemény üveganyagból metszették, pedig egyszerűbben csinálhatták, ha a hálót ráforrasztják. Eddig 7 ilyen pohár ismeretes. A legtöbbnek a szája alatt felirat van, elálló betükből, így a museo Trivulzióban (Milano) lévőn BIBE VIVAS MVLTIS ANNIS. A M. Nemzeti Muzeumban is van egy ilyen ritka darab (230. á.), egy szekszárdi sirból, LEIBetw pOIMENI PIE ZHsaIC felirattal, de háló nélkül, az alján halakkal. Kubinyi, Szekszárdi régiségek 1857, 3. tábla.

K. BÁ.

230. Vas diatretum (M. N. Muzeum).

230. Vas diatretum (M. N. Muzeum).