TARTALOMD

Dictator Latinus

a latinus szövetség feje és vezére, a ki az albai királyok örökségét vette át. Vajjon az albai dictator egész Latiumnak parancsolt, avagy az elnökség a latiumi dictatorok között váltakozott-e, nem bizonyos. A d. L. elnökölt a szövetség gyülésein, ő rendelte el a feriae Latinae megtartását, főpapi teendőket végzett, stb. V. ö. Lorenz, de dictatoribus Latinis et municipalibus (1841). Zoeller, Latium und Rom in ihren Beziehungen bis 338 v. Chr. (1878).

M. L.