TARTALOMD

Dictator municipalis.

A legtöbb latin városban a duumviri kezében volt a kormányhatalom; Lanuviumban, Ariciában, Caerében, Nomentumban és Fidenaeben egy d. m. állott az ügyek élén. Lorenz, De dictatoribus Latinis et municipalibus (1841). Zoeller és Belloch művie Latiumról s a latinusokról (l. o.). V. ö. Dictator Latinus.

M. L.