TARTALOMD

Dictys

DictuV. – 1. L. Perseus, 1. – 2. D. Cretensis, állítólag a cretai Gnossusban született, Idomeneusnak a trójai háborúban kisérője volt s az ottani eseményekről naplót (ephemeris) vezetett, mely phoeniciai nyelven pálmalevelekre volt irva s a melyet szülővárosában vele együtt eltemettek. Ez a napló Nero uralkodása alatt egy földrengés alkalmával, a mely Dictys sirját felnyitotta került volna elő. Mindez azonban merő koholmány. A ránk maradt latin Ephemeris durva hamisítvány, melyet a Kr. u. 4. században valami L. Septimius tákolt össze. A középkorban sokat olvasták s a költők fel is használták Trója vesztét tárgyaló költeményeikben. – Irodalom: Legjobb kiadás: Meister (1872). V. össze: H. Dunger, Dictys-Septimius, 1878.

N. G.