TARTALOMD

Didii

tekintélyes plebejus család Romában. – 1. T. Didius, a scordiscusok legyőzője, ki Kr. e. 100 körül helytartó volt Macedoniában s a macedonok fölött diadalmenetet is tartott. Flor. 3, 4. Cic. Pis. 25, 61. Kr. e. 98-ban consul lett s mint ilyen társával C. Caecilius Metellusszal törvényt hozott (l. Lex Caecilia Didia), mely a néptribunusok kikapásainak korlátot szabott s elrendelte, hogy egy rogatióban (törvényjavaslatban) csak belsőleg összefüggő innenső Hispaniát kapta, a hol P. Crassusszal a lusitanusok, arvernusok s más celtiberek lázadását véres kegyetlenséggel elnyomva, 93-ban végre tartós nyugalmat létesített, s ekkor diadalmenetet tartott. Plut. Sert. 3. A samniumiak és marsusok elleni háborúban 91/90-ben L. Julius Caesar alatt, majd meg Sulla alatt működött mint legatus, 89 junius havában elfoglalta Herculaneumot s még ez évben maga is elesett. Vell. Pet. 2, 16. Ov. fast. 6, 567. – 2. C. Didius, Caesar alatt legatuskép szolgált s Pompejus fiai ellen a tengeren szerencsével harczolt Hispaniában; de midőn Gadesben kikötött, a lusitaniai katonák megölték. Caes. b. Hisp. 37, 40.

SZ. I.