TARTALOMD

Diffareatio

a confarreatióval kötött házasság formaszerű és ünnepélyes felbontási módja. Ez ugyanazon szertartások és áldozatok között folyt le, mint a confarreatio, csakhogy ellenkező értelemben; a pap jelenléte szintén megkivántatott. L. Divortium.

SZ. GY.