TARTALOMD

Digitius

Sextus, vitéz római katona, idősb P. Scipio alatt kezdé meg pályafutását és Carthago nova vivása közen (Kr. e. 210) oly vitézül viselkedett, hogy a «fali koronával» jutalmazták meg. Liv. 26, 48. Később ő (mások szerint fia) innenső Hispaniában harczolt (200 körül). V. ö. Liv. 34, 43. 35, 1 skk. A 190. évben L. Scipio Asiaticus alatt szolgált és hajóhad egybegyüjtésén fáradozott. Liv. 37, 4. Vajjon azonos-e azzal a S. digitusszal, a ki 174-ben mint követ a macedoniai udvarban járt (Liv. 41, 22). kétes.

M. L.