TARTALOMD

Diipolia, Dipolia, Boujonia, ta

ünnep Athenaeben Scirophorion (junius–julius) 14-én a városvédő Zeus (Z. polieuV) tiszteletére; Boujonia nevét onnan kapta, hogy ekkor egy ökröt vágtak le, mely kivételesen igavonó állat volt. Ezt Zeusnak acropolisi oltárához vezették, mely kalácscsal, buzával és árpával volt borítva, s mihelyt az állat a szentelt gabonát megérintette, büntetésül a thaulonida családból származó pap fejszével nyakába csapott (BoujonoV), de nyomban el is dobta s elmenekült. Távollétében a fejszét vitték a Prytaneum itélőszéke elé, mely a gyilkos eszközt a tengerbe dobatta. Mert a szántó marhát, az emberek hű munkatársát, tilos volt megölni; hogy pedig ezen az ünnepen kivételesen megtörtént, a régi szokás egyrészt igazolta, másrészt azonban kifejezte, hogy azért mégis nagy bűn. Az állat látszólagos felélesztése gyanánt tehát bőrét kitömték s így fogták eke elé. Paus. 1, 24, 4, Theophrastus p. euseb. Pophyriusnál de abst. 2, 29. Suid. s. v. Qoulwn.

G. J.