TARTALOMD

Dikasticon

misJoV, dikasticoV, triabolon iliasticon, az athenaei törvényszéki birák (heliasták) napidija. Pericles hozta be kezdetben csak 1 obulusnyi összegben; de úgy látszik, már nemsokára megkétszerezték s végül Cheon 425/4-ben 3 obolusra emelte. Arist. Pol. ’AJ. 27, 3. 62, 2. fedezésére (mihez évenkint legalább 75 talentum, Aristoph. vesp. 661. szerint 150 talentum kellett) első sorban a törvényszéki illetékek (prutaneia) és büntetéspénzek szolgáltak. Aristoph. equ. 1358 skk. Loys. 27, 1. Pollux 8, 38. V. ö. Per, A. A törvényszék helyiségébe való belépésekor minden biró jelvényt, bárczát (sumbolon) kapott s az ülés után ezért cserében vette át a diját, melyet, úgy látszik, még Euclides (403) után is a cwlacrtai nevű tisztviselők kezeltek, ámbár ezek hatáskörük többi részét attól kezdve az apodectai nevű tisztviselőknek adták át. Aristoteles Pol. ’AJ. 48.

GY. GY.