TARTALOMD

Diodotus

DiodotoV. – 1. Történetíró, ki Erythraeből származott, írt Nagy Sándor naplója czím alatt (’EjhmerideV ’Alexandrou) egy munkát, melyet Plutarchus és Diodorus és valószínűleg Clitarchus is fölhasználtak. V. ö. Müller, scriptor. Alex. Magni p. 134 s köv. – 2. Stoikus bölcsész, Cicero tanítója Kr. e. 85 tájt, sokoldaluan képzett ember, ki később Cicerónál élt és halt is meg. 49/8-ban ráhagyta vagyonát. Öreg korában megvakult, de azért ép oly kitartással folytatta tanulmányait. Cicero. ad fam. 13, 16, 4. tusc. disp. 5, 39. 113. nat. deor. 1, 3, 6. ad Att. 2, 20, 6. Brut. 90, 309.

H. I.