TARTALOMD

DioicismoV cata cwmaV

nagyobb községeknek apróbbakba való széttelepítése a democratikus mozgalmak meggátlása czéljából. Így bánt el 384-ben Sparta Mantineával: a harminczéves fegyverszünet letelte után Agesipolis király bevette a várost s lakóit öt önálló községbe telepítette szét, melyeknek Sparta aristocratikus alkotmányt adott. Xen. Hell. 5, 2, 7.

GY. GY.