TARTALOMD

Dione

Diwnh, a titanok nemzetségének nőtagja, Oceanusnak és Tethysnek leánya, (Hesiod. theog. 353), mások szerint Uranusnak és Gaeának ivadéka. Zeushoz férjhez menvén, tőle lett anyjává Aphroditénak (Hom. Il. 5, 370), kinek melléknevei ezen a réven Diwneia, sőt Diwnh is. Dodonában mint Zeus Naiusnak hitvese és templomtársa jelenik meg (sunnaoV, Strabo, 7, 329) s úgy látszik a dodonai Zeusnak nőnemű alakját képviselte (ZeuV, DeoV, Diwnh, Juno), de soha sem jutott annyira, hogy Herával egyenrangú lehessen, sőt mikor a dodonai jóshely csillaga letünik, D.-ból is egyszerű nympha leszen, a kit besoroznak a dodonai nymphák, Dionysusnak dajkái közé, sőt még Dionysus anyjaként is emlegetnek. Eurip. Antig. fr. 177. Athenaeben az Athena Polias temploma előtt volt egy oltára. V. ö. Roscher, Studien zur vergleichenden Mythologie der Griechen und Römer (2, 24 skk.)

L. M.