TARTALOMA

Agesipolis

AghsipoliV. – 1. Pausanias spartai király fia; mikor atyja a haliartusi ütközet után számüzetésbe küldetett, Kr. e. 394-ben fia jutott a trónra; kiskorusága miatt egyideig Aristodemus gyámsága alatt uralkodott. Plut. Ages. 3. Xenoph. Hell. 4, 2, 9. A 388-ik évben Argos ellen vezette a spartaiakat s daczára, hogy a városig nyomult és sok kárt okozott az ellenfélnek, a várost bevenni nem tudta. Xen. Hell. 4, 7. 2. Az Antalcidas-féle béke után 386-ban Mantinae ellen vonult; minthogy a város nem adta meg magát, télviz idején a várost átszelő Ophis folyó medrét eltorlaszolta s miután a megáradt folyó a várfalakat tönkretette, a lakosok meghódolásra kényszerültek. Xen. Hell. 5, 2, 3. Ksőbb még az olynthusiak hatalmát akarta megtörni, de az ellenük indított hadjáratban 380-ban utolérte őt a halál. Xenoph. Hell. 5, 3, 8. Diod. 15, 23, 2. – 2. III. Agesipolis, nagybátyjának Cleomenesnek gyámsága alatt Kr. e. 219-ben vagy 220-ban spartai király: később uralkodótársa, Lycurgus tyrannus számüzetésbe kényszerítette őt. Számüzetésében a kiűzött spartaiak visszavezetésén fáradozott, mi azonban nem sikerült neki. Liv. 34, 26. Polyb. fragm. 33, 6.

K. J.